Migreneteori

Migreneteori og hvordan medisinene virker.

Smertene og symptomene ved migrene kan virke merkelige. Mange forskere har forsøkt å finne det teoretiske grunnlag for disse symptomene. Mange teorier er forkastet, men noen står igjen som sannsynlige forklaringer. Det er likevel viktig å være klar over at det er ikke bevist noen sikker teori.

Aura

Aura er sannsynligvis symptomer på redusert aktivitet i et område av hjernebarken. Mange studier gir støtte for at det oppstår en forbigående reduksjon av blodstrøm til et område i hjernebarken. Dette resulterer i at hjernecellene i dette området ikke kan fungere som vanlig, og det oppstår en forbigående funksjonsvikt.

Hva utløser den forbigående sirkulasjonsforstyrrelsen?

Mange teorier er presentert, og den endelige konklusjon er ikke kommet. En mye brukt hypotese har vært at det i noen hjerneceller har oppstått en forstyrrelse i saltomsetningen inn og ut av cellen. Dette kan periodevis medføre lokal utsondring av salter som fører til lokal sammentrekking av blodårer, som igjen griper om seg som ringer i vann (spreading depression). På den måten oppstår lokal sirkulasjonsforstyrrelse som leder til aurafenomenene.

Man kan svært forenklet tenke seg at den lokale sirkulasjonsforstyrrelsen "oppdages" av hjernen og via et system som kalles trigeminovasculær respons. Det utløses et svar fra et område i hjernestammen. Dette har til hensikt å oppheve sirkulasjonsforstyrrelsen ved at blodårene i hjernen utvides.

Smerte oppstår

Hjernen får blodårene i hjernen til å utvide seg bla ved at flere signalstoffer sendes ut, dette får blodårene til å utvide seg, samtidig påvirkes smertefølsomme kontaktsteder (reseptorer) på cellenes overflate. I tillegg oppstår også en lokal steril betennelses tilstand.

Smerten kan derfor oppstå ved tre forhold:

  • Utvidelse av blodårer, skaper strekk og drag i blodåreveggen, gir pulserende smerte
  • Påvirkning av reseptorer som utløser smerte på celleoverflaten
  • Nevrogen betennelses tilstand som bidrar til smerten.

Forskjell på migrene med og uten aura

Ved migrene med aura kan vi tenke oss at mekanismen er som beskrevet over, altså først en sammentrekking av blodårer i et lokalt område som gir aura, deretter kommer en beskyttelses mekanisme fra hjernen som gjenoppretter blodstrøm, men på "kjøpet" utløses smerte.

Ved migrene uten aura oppstår det sannsynligvis ikke noen sammentrekking av blodårene, men man kan forenklet tenke seg at kroppen reagerer som om dette var tilfelle og aktiverer det trigeminovaskulære system som over og signalstoffer blir utsondret, med utvidelse av blodårer, påvirkning av smertereseptorer og steril betennelses reaksjon.

Hvordan virker migrenemedisinen

De nyeste migrenemedisinene, de såkalte triptanene, blokkerer for signalstoffene som utsondres fra hjernestammen, ved at de setter seg på kontaktstedene i cellen og gjør reseptoren "ufølsom" for det virkelige signalstoffene. I tillegg virker de sammentrekkende på blodårene i hjernen. Til en viss grad påvirkes også betennelsesaktiviteten.

Eldre medisiner som Ibux, Voltaren, Dispril med flere virker betennelsesdempende og påvirker derfor smerteopplevelsen ved at den hemmer den nevrogene betennelsestilstanden.

Hvorfor kvalme?

Kvalmesenteret sitter i hjernestammen. Det er nokså nært området i hjernestammen hvor man tror den trigeminovaskulære responsen styres fra. Det ser ut til at det er forbindelser mellom disse sentra, og at det er medvirkende til kvalmen.

Om teorier

Det ovennevnte er en forenkling av et meget komplekst system som ikke fullt ut er forstått. Dersom du har ønske om å vite mer om dette henvises til spesial litteratur.

Norges Migreneforbund - Solheimveien 62 B - Postboks 320 - 1471 LØRENSKOG
Tlf: 22 33 82 20 - Mobil: 940 02 675 -  E-post: migrene@migrene.no

nnf_logo_100hjelp1_logo_100atlasklinikken  hvitt p lilla